Zapewnienie dostępności

INFORMACJA O SPOSOBIE I ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

1. W zakresie dostępności architektonicznej:

Uczniowski Klub Sportowy „Top” Solec Kujawski zadanie pod tytułem: „Zajęcia szkoleniowe oraz organizacja i udział w zawodach indywidualnych, drużynowych i rozgrywkach ligowych Uczniowskiego Klubu Sportowego „Top” Solec Kujawski” realizuje głównie na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim. Obiekt ten zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych. Na zajęcia treningowe dostajemy się do szkoły wejściem od strony boiska Orlik lub wejściem głównym, które nie posiadają żadnych schodów. Również wejście do szatni, które znajdują się przy dużej sali gimnastycznej, jest bez problemu dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. W obiekcie nie ma progów i stopni. Po wyjściu z szatni bezpośrednio przechodzimy na dużą salę gimnastyczną lub udajemy się korytarzem na małą salkę gimnastyczną. Drzwi wejściowe do szkoły oraz sali gimnastycznych są standardowej szerokości i nie trzeba używać dużej siły aby je otwierać. Budynek szkolny posiada dwie kondygnacje (wraz z windą) jednak podczas naszych zajęć przebywamy tylko na parterze, więc nie musimy pokonywać żadnych schodów. Toalety mieszczące się w szatniach oraz na korytarzu głównym dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Osoba korzystająca z psa asystującego nie napotyka na żadne trudności. Budynek wyposażony jest w szczegółowy plan sytuacyjny obiektu z bardzo dobrze oznaczoną drogą ewakuacyjną a korytarze posiadają zapewniony odpowiedni kontrast kolorystyczny ścian, podłóg i sufitów. Przed wejściem głównym usytuowany jest parking główny z dużą ilością miejsc parkingowych. Również od strony wejścia bocznego znajdują się miejsca parkingowe, które pozwalają na pozostawienie pojazdu w niedalekiej odległości od wejścia do obiektu.


2. W zakresie dostępności cyfrowej:

Uczniowski Klub Sportowy „Top” Solec Kujawski posiada stronę internetową, którą można znaleźć pod adresem: www.ukstopsolec.pl
Na dole strony w zakładce INFO umieszczona jest informacja o sposobie i zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


3. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Uczniowski Klub Sportowy „Top” Solec Kujawski zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem poniższych sposobów / środków wspierających komunikowanie się (dane kontaktowe klubu są ogólnodostępne):
– kontakt telefoniczny
– kontakt korespondencyjny
– przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
– komunikacja audiowizualna z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. 

Istnieje także możliwość załatwiania spraw z pomocą tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Aby skorzystać z pomocy tłumacza i umówić wizytę należy zgłosić (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej wizyty, wskazać metodę komunikowania się, przedmiot sprawy, proponowany termin skorzystania ze świadczenia oraz wypełnić wzór formularza, który przesłany zostanie w odpowiedzi na kontakt.