Zapraszamy na Ogólnopolski turniej tenisa stołowego

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO SOLEC KUJAWSKI – 15.10.2023 R.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • UKS Top Solec Kujawski
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim

Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Mikro Granty

2. Termin i miejsce:
15 października 2023 r., hala sportowo-widowiskowa Ośrodka Sportu i Rekreacji,
ul. gen. Stefana Roweckiego Grota 3, 86-050 Solec Kujawski

3. Program turnieju:

 • do godz. 9.30 – potwierdzenie udziału w turniejach skrzatów, żaków i młodzików (wcześniej zapisy mailowe do 11 października 2023 r.)
 • 9.30 – losowanie turniejów indywidualnych skrzatów, żaków i młodzików
 • 10.00 – uroczyste otwarcie Turnieju
 • od 10.15 – turnieje indywidualne skrzatów, żaków i młodzików. Po zakończeniu rozgrywek tych kategorii – dekoracje.
 • do godz. 12.00 – potwierdzenie udziału w turniejach kadetów i juniorów (wcześniej zapisy mailowe do 11 października 2023 r.)
 • ok. 12.00 – losowanie turniejów indywidualnych kadetów i juniorów
 • od ok. 12.30 – turnieje indywidualne kadetów i juniorów. Po zakończeniu – dekoracje.

4. Uczestnictwo:
Turnieje rozgrywane będą w dziesięciu kategoriach z podziałem na dziewczęta i chłopców:

 • skrzatek (roczniki 2015 i młodsze), skrzatów (roczniki 2015 i młodsi),
 • żaczek (roczniki 2013 – 2014), żaków (roczniki 2013 – 2014),
 • młodziczek (roczniki 2011 – 2012), młodzików (roczniki 2011 – 2012),
 • kadetek (roczniki 2009 – 2010), kadetów (roczniki 2009 – 2010).
 • juniorek (roczniki 2005 – 2008), juniorów (roczniki (2005 – 2008)

W imprezie mogą brać udział osoby zarówno z licencją jak i bez licencji PZTS.
Zawodnik może wystartować tylko w jednej kategorii wiekowej.

5. System rozgrywania:
Turnieje zostaną rozegrane w grze pojedynczej, systemy rozgrywek dostosowane będą
do ilości zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach.
Rozstawienie odbędzie się na podstawie Ogólnopolskich List Rankingowych na sezon 2023/2024 na dzień 12 października 2023 r.

6. Zgłoszenia, wpisowe:
Ze względów organizacyjnych prosimy o ostateczne zgłoszenia w formie przesłania karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Komunikatu) udziału w turnieju do środy 11 października 2023 r. na adres e-mail: ukstopsolec@wp.pl. Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane. W dniu zawodów prosimy o potwierdzenie obecności przy stoliku sędziowskim do godz. 9.30 (kategorii młodsze) oraz do godz. 12.00 (kategorie starsze).
Wpisowego nie pobiera się.

7. Wyżywienie:
Organizator zapewnia wyżywienie (obiad oraz woda i przekąska) dla każdego zawodnika grającego w turnieju oraz dla trenera danego klubu. Posiłki wydawane będą w Restauracji Pasibrzuszek mieszczącej się w kompleksie OSiR (godziny wydawania posiłków ok. 12.30 – 14.30).

8. Nagrody:
Zawodnicy z miejsc I-III we wszystkich kategoriach otrzymają puchary, medale, dyplomy
oraz upominki. Każdy uczestnik Turnieju otrzymuje pamiątkowy medal.

9. Postanowienia końcowe:

 • uczestników obowiązuje strój sportowy (w tym obuwie zmienne),
 • uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasady bezpieczeństwa oraz fair play,
 • zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, uprzednio wypisując zgodę rodziców i oświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu,
 • biorąc udział w turnieju zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych organizatorowi oraz na rozpowszechnianie swego wizerunku (zdjęcia, wyniki, komunikat z imprezy),
 • uczestnicy turniejów mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnym momencie, dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji przedsięwzięcia,
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody, kontuzje lub wypadki losowe poniesione przez uczestników,
 • dojazd, ewentualne ubezpieczenie oraz badania lekarskie spoczywają na uczestnikach rozgrywek,
 • szatnie traktujemy jedynie jako przebieralnie, za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
 • wyniki zawodów oraz zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej UKS Top Solec Kujawski, profilu klubu na portalu społecznościowym oraz w prasie.

Koordynator imprezy: Łukasz Czarczyński – tel. 693 091 515

NOWOŚCI