Zapraszamy na kolejna edycję Wyścigu Rowerowego!

Regulamin V Wyścigu Rowerowego – Solec Kujawski, 18.06.2023 r.

1. Cel:
* wyłonienie zwycięzców w wyścigu rowerowym z podziałem na kategorie wiekowe i płeć
* upowszechnianie bezpiecznego poruszania się podczas jazdy rowerem
* propagowanie zasad fair play w rywalizacji sportowej wśród rówieśników
* aktywne spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży
* integracja środowiska lokalnego

2. Organizator wydarzenia:
UKS Top Solec Kujawski przy współpracy: Gminy Solec Kujawski, Szkoły Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim, Grupy Bizon Solec Kujawski.

3. Termin i miejsce:
18 czerwca 2023 roku (niedziela) – Szkoła Podstawowa nr 1 oraz ulice miasta: Tartaczna, Kujawska, marsz. Józefa Piłsudskiego.

4. Kategorie wiekowe:
– dzieci do 7 lat (2016 i młodsi)
– 8 – 10 lat (2015 – 2013)
– 11 – 13 lat (2012 – 2010)
– 14 – 17 lat (2009 – 2006)
UWAGA WAŻNE !!! Obowiązuje zakaz startu na rowerach elektrycznych!

5. Sposób rekrutacji:
UWAGA WAŻNE !!! W wyścigu mogą brać udział tylko mieszkańcy miasta i gminy Solec Kujawski. Zapisy do wyścigu trwają do 15.06.2023 r. i odbywają się pod adresem: https://b4sportonline.pl/wyscig_rowerowy/
Obowiązuje zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na udział w wyścigu. Zgoda znajduje się na stronie zapisów lub można ją otrzymać mailem po wysłaniu prośby pod adresem email: ukstopsolec@wp.pl lub osobiście u Animatora Sportu w Szkole Podstawowej nr 1 w dni powszednie w godzinach 16:00 – 21:00.

6. Harmonogram wyścigu:
Obowiązuje zgoda rodziców lub prawnego opiekuna na udział w wyścigu, a każdy uczestnik odbiera numer startowy w biurze zawodów. Biuro zawodów znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 1 (czynne w godzinach 8.30 – 9.45).
9.50 – 10.00 Zablokowanie trasy Wyścigu (ul.Tartaczna, Kujawska, Piłsudskiego)
10.00 – 10.15 Przejazd całej grupy uczestników – zapoznanie z trasą
10.15 – 10.25 Przygotowanie do startu pierwszej grupy (roczniki 2016 i młodsze)
10.25 – 10.40 Start pierwszej grupy na dystansie 1250 m (1 pętla)
10.40 – 10.50 Przygotowanie do startu drugiej grupy (roczniki 2015 – 2013)
10.50 – 11.05 Start drugiej grupy na dystansie 1250 m (1 pętla)
11.05 – 11.15 Przygotowanie do startu trzeciej grupy (roczniki 2012 – 2010)
11.15 – 11.45 Start trzeciej grupy na dystansie 2500 m (2 pętle)
11.45 – 11.55 Przygotowanie do startu czwartej grupy (roczniki 2009 – 2007)
11.55 – 12.20 Start czwartej grupy na dystansie 5000 m (4 pętle)
12.30 – 13.00 Dekoracja medalistów poszczególnych kategorii
13.00 – 13.30 Sprzątanie barierek, taśm i pachołków wyznaczających trasę

7. Nagrody:
– medale dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej (zarówno wśród dziewcząt i chłopców),
– nagrody rzeczowe za miejsce I-III w każdej kategorii wiekowej (zarówno wśród dziewcząt i chłopców),
Medale okolicznościowe oraz pakiety startowe dla wszystkich startujących w wyścigu rowerowym !!!

8. Obowiązki uczestników imprezy:
– dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play

9. Płatności:
– udział w wyścigu jest bezpłatny

10. Informacje dodatkowe:
– każdy uczestnik V Wyścigu Rowerowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych materiałach promocyjnych w formie drukowanej (prasa, plakaty, foldery) przez organizatorów oraz partnerów akcji (sponsorów wyścigu)
– do wyścigu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przejdą pozytywną weryfikację w biurze zawodów
– warunkiem podstawowym do wzięcia udziału w wyścigu jest posiadanie kasku rowerowego
– organizator dysponuje niewielką liczbą kasków, które mogą zostać użyczone na potrzeby wyścigu
– uczestników wyścigu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe
– każdy uczestnik wyścigu ma zapewnioną opiekę lekarską na całej jej trasie
– brak depozytu

Koordynator imprezy:
Sebastian Mędlewski, tel. 500-002-520, e-mail: sebastian_medlewski@wp.pl

NOWOŚCI